Welkom

Belangrijk bericht (dd. 20.03.2022)
Omwille van ziekte van meerdere artsen zal de praktijk gesloten zijn van 21 maart tot 27 maart 2022. Gelieve u te wenden tot de collega’s.
Mededeling (dd. 1.10.2021)
Dr. Robbe Debruyn zet zijn opleiding van huisarts verder in Sint-Lucas. We willen hebben bedanken voor zijn inzet van het afgelopen jaar. We verwelkomen Dr. Julie Verschatse in ons midden als nieuwe huisarts in opleiding. We kijken uit naar een fijne samenwerking.
Belangrijk bericht (dd. 1.10.2021)
We verwelkomen Dr. Alain Renson terug in ons midden. Hij zal progressief het werk hervatten.
Welkom
Het Medisch Huis Baarle staat voor een brede aanpak van eerstelijnszorg.
We varen verder met een nieuw schip, een nieuwe bemanning en een nieuwe vlag. Gaandeweg zullen we jullie via deze website ons nieuw team en onze nieuwe missie voorstellen. We verwachten immers de voltallige bemanning tegen de volgende zomer. Vanaf dan zullen we ons aan elkaar verbinden om met vertrouwen een duidelijke koers te varen in de hoop daarmee een zinvolle bijdrage te leveren aan dat stukje wereld rondom ons.
Lees hier alvast ons startersverhaal.

Huisartsen in opleiding (HAIO’s) in Medisch Huis Baarle

Zoals vorig jaar gecommuniceerd is  Medisch Huis Baarle  ook een erkende universitaire opleidingspraktijk geworden wat betekent dat wij het mandaat hebben om jonge artsen op te leiden tot huisarts.

Wij vinden het namelijk belangrijk onze kennis en ervaring van ruim dertig jaar praktijk te delen met jonge artsen.

Ook kunnen wij op die manier meer en betere zorg garanderen en dit in een tijd dat er een tekort is aan huisartsen enerzijds, maar ook steeds meer hulpvraag is naar (complexere) zorg anderzijds.

Het is een visie voor de toekomst waar wij menen dat arts en patiënt er voordeel zullen bij hebben.

We hopen dat jullie al ons denkwerk en inspanningen appreciëren. Zo zorgen wij voor jullie en jullie voor ons.

Dr. Celine De Vos heeft haar opleiding tot erkend huisarts met succes voleindigd op 30 september. Als opleidingspraktijk zijn we blij hiertoe bijgedragen te hebben. Proficiat, Celine!

We verwelkomen Dr. Robbe De Bruyn die zijn opleiding start in ons Medisch Huis. En wensen hem heel veel succes.

Dr. Johan Wouters blijft zijn opleiding vervolgen binnen ons team.

Zo garanderen wij jullie een continue, efficiënte en warme zorg!

Wij danken U voor het vertrouwen.  Dr. Renson A. en Dr. Hoste M.

 

 

 

Nuchtere bloedafnames:

Als je een nuchtere bloedafname  plant, kan je die  ‘s morgens  door Annick of Katrien laten gebeuren. Je komt hiervoor langs in de praktijk tussen 8:30- 9-30u. Best op voorhand even bellen om lang wachten te vermijden.

Het resultaat van deze bloedafname kan een paar dagen later besproken worden in een raadpleging bij één van de artsen.

Huisbezoeken:

Huisbezoeken worden voor 10u s ‘morgens aangevraagd.
Op deze manier is het mogelijk om een goede dagplanning te maken.

Huisbezoeken die na 10u aangevraagd worden, kunnen enkel na overleg met één van de artsen toegezegd worden.

 

De praktijk is elke werkdag geopend vanaf 8u ‘s morgens.
Raadplegingen enkel op afspraak.