Huisregels

Raadplegingen op afspraak

 • Afspraken kunnen telefonisch worden aangevraagd. Om telefoondrukte te vermijden (in het belang van arts én patiënt) vragen wij echter om afspraken bij voorkeur te boeken via het online afsprakensysteem op de website . Op die manier zijn we ook sneller telefonisch bereikbaar bij melding van spoedgevallen!
 • Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken!
 • Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een uitgebreid onderzoek of een speciale ingreep, vermeld dit dan bij de aanvraag zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
 • Vermeld bij het maken van een afspraak zo veel als mogelijk de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
 • We proberen de wachttijden tot een minimum te beperken. Kom tijdig op afspraak: het vermijdt dat iedereen die na u volgt, moet wachten.
 • Indien u uw afspraak niet kunt nakomen: gelieve deze tijdig te annuleren!

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken worden bij voorkeur gereserveerd voor ernstig zieke en minder mobiele patiënten. Uw huisarts heeft in de praktijk uw dossier bij de hand en heeft meer middelen voorhanden om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Huisbezoeken worden vóór 10 uur aangevraagd op het nummer 09/282 27 27. Dit laat toe de doktersronde optimaal te organiseren. Dringende huisbezoeken worden uiteraard ten allen tijde afgelegd.
 • Dringende huisbezoeken of huisbezoeken die op de dag zelf worden aangevraagd, worden afgelegd door de huisarts die op dat moment het best beschikbaar is.
 • Om organisatorische redenen kan er geen vast tijdstip afgesproken worden wanneer het huisbezoek precies zal doorgaan.

Voorschriften en attesten

 • Er worden geen voorschriften uitgereikt per telefonische aanvraag. Op het moment van consultatie worden voldoende herhaalvoorschriften meegegeven tot een volgende beoordeling.
  U kijkt best op voorhand uw medicatievoorraad na met het opstellen van een persoonlijk lijstje: dit kan voorkomen dat sommige medicamenten vergeten worden.
 • Ook voor het invullen van attesten en formulieren dient u op raadpleging te komen.

Resultaten opvragen

 • Voor resultaten van kleine bloedonderzoeken kan dagelijks telefonisch contact worden opgenomen met uw huisarts tussen 10 en 12u of tussen 14:30 en 16u. We vragen met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.
 • Het bespreken van meer uitgebreide bloedonderzoeken, medische beeldvorming en onderzoeken uitgevoerd bij specialisten vraagt meer tijd: dit wordt best tijdens een consultatie doorgenomen.

 Telefonische adviezen

 • Er wordt naar gestreefd om geen adviezen langs telefonische weg te verschaffen, en dit om het risico op medische fouten te vermijden.