Wachtdienst

Na 19u, tijdens het weekend en op feestdagen kan u voor dringende zaken terecht bij de dokter van wacht. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen via het centrale wachtnummer 09/236 50 00.

Tijdens het weekend en op feestdagen wordt er gewerkt via drie vaste huisartsenwachtposten:
– Martelaarslaan 305, Gent
– Kliniekstraat 27, Gentbrugge

Wanneer u het centrale wachtnummer belt, zal de onthaalbediende een afspraak (richtuur) vastleggen bij de dichtstbijzijnde wachtpost. In de wachtpost is een volledig uitgeruste consultatieruimte.

Neem steeds uw  identiteitskaart  mee als u naar de wachtpost gaat. Indien u dagelijks medicatie inneemt, is het bovendien zeer nuttig om een recent medicatie-overzicht mee te brengen.

Indien u niet mobiel bent, kan er zo nodig ook een huisbezoek worden voorzien. Zorg ervoor dat de dokter van wacht uw woning/huisnummer gemakkelijk kan terugvinden: laat voldoende licht branden wanneer het donker is!

Meer informatie over de huisartsenwachtposten kan U terugvinden op de website www.huisartsenwachtposten.be.