Het startersverhaal

Leren

“De echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het hebben van nieuwe ogen”
(M. Proust).

Het leven is één groot leerproces. En toch hebben we het gevoel dat we de afgelopen zes jaar nog véél meer geleerd hebben dan de eerste vierentwintig jaar van onze duopraktijk… Vooreerst de liefde voor het vak, ondanks woelige en onzekere maatschappelijke tijden. Verder de noodzaak tot aanpassing door verandering en vernieuwing, nu het klassieke rolmodel van de huisarts uit de twintigste eeuw – ondanks de goede bedoelingen en dito uitvoering – niet meer volstaat in een veel complexere wereld. De nieuwe targets zijn onder meer: holistische aanpak, eenheid in diversiteit, verbinding en transformatie.

We hebben het proces om te veranderen beetje bij beetje geleerd. Eerst waren er de vele gesprekken onder ons tweetjes tijdens inspirerende boswandelingen, later kwamen we samen met Patrick, coach en vriend, om op een blank bord de eerste krijtlijnen van ons proces uit te tekenen. Nog later, waren er boeiende gesprekken met andere lotgenoten uit de medische wereld. Samen op zoek naar ‘het kijken met nieuwe ogen’. Zo kwam op een zonnige wintermiddag Annelies ons vervoegen tijdens een bijzondere wandeling in de Gentse Bourgoyen. Ze stapte voor het eerst mee op onze weg. Een aanvankelijk vrijblijvende natuurwandeling, maar achterafgezien, de start van een nieuw verhaal.

We hebben moeten leren om alles van begin tot einde te herzien. Want hoe ervaren wij ook zijn na dertig jaar samenwerken, we worden opnieuw leerling.

 

Bouwen

“Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te organiseren en het werk in te delen. Maar leer mensen verlangen naar de uitgestrektheid van de zee. Het schip komt er dan zeker, de geschikte bemanning ook”
(A. de Saint-Exupéry).

Met alle crisissen die het Westen kent, de groeiende kloof tussen arm en rijk, het gebrek aan vertrouwen van de burger, de toenemende twijfels onder jongeren over hun toekomstmogelijkheden en talentontwikkeling, groeide bij ons het besef dat het echt anders moet in de huisartsgeneeskunde.

De eerste brainstormmomenten gingen over visie, passie, creativiteit, ‘out of the box’ denken, holistische aanpak… Over het ‘verlangen naar de uitgestrektheid van de zee’ en de koers die we wensen te varen, eerder dan over hoe en door wie het schip zou gebouwd worden. Gauw ontmoeten we op onze weg hulpverleners die zich aangesproken voelden tot ons verhaal en ook op zoek waren naar verbinding om samen te bouwen aan hun dromen en idealen zodat deze werkelijkheid zouden kunnen worden.

Het schip lijkt er nu vanzelf te komen, net als de bemanning.

 

 Varen

“Je kunt geen punten met elkaar verbinden door vooruit te kijken, je kunt ze alleen met elkaar verbinden door achterom te kijken. Dus je zult erop moeten vertrouwen dat de punten in de toekomst wel verbonden zullen worden. Je moet iets vertrouwen – je onderbuikgevoel, het lot, het leven, karma, wat dan ook. Deze benadering heeft me nog nooit in de steek gelaten en heeft alle verschil in mijn leven gemaakt”
(Steve Jobs).

Het was Christof, onze notaris en vriend, die na het tekenen van de vereiste contracten voor het vernieuwingsproces ons fijntjes meegaf: “Op een bepaald ogenblik moet je elkaar vastpakken en in zee springen, ook al heb je geen zekerheid dat je samen je bestemming bereikt…”. Uiteindelijk moet je zelf inzien hoe je verder wil met je leven. Wij hebben, nu we de kaap van vijftig voorbij zijn, gekozen om verder te varen. Weliswaar niet meer met ons tweetjes, maar met een nieuw schip, een nieuwe bemanning en een nieuwe vlag. Gaande weg zullen we jullie via deze website ons nieuw team en onze nieuwe missie voorstellen. We verwachten immers de voltallige bemanning eens het nieuw schip afgewerkt is in de Gaverlandstraat 13, tegen de volgende zomer. Vanaf dan zullen we ons aan elkaar verbinden om met vertrouwen een duidelijke koers te varen in de hoop daarmee een zinvolle bijdrage te leveren aan dat stukje wereld rondom ons.

Weet je, eens je de leidraad (koers) hebt, schrijft een verhaal van een veranderingsproces zich als een roman! Echter, zomaar een verhaal vertellen heeft geen zin; verhaal en gedrag moeten herkenbaar zijn en in elkaars verlengde liggen.

Dit zijn de eerste neergepende zinnen van een nieuw verhaal dat hopelijk niet alleen deze, maar ook de komende generaties kan helpen. Als we daar daadwerkelijk in slagen, dan zal onze beslissing van vandaag om te vernieuwen, een goede beslissing geweest zijn…

Baarle aan de Leie,
12 oktober 2014